Si es detecta un porc senglar mort sense causa aparent, s’ha d’evitar tocar-lo i avisar als agents rurals

En països de la UE infectats per la Pesta Porcina Africana,(PPA) s'ha identificat una relació entre presència de la PPA en porc senglar i declaració de focus en porc domèstic, sobretot en explotacions amb baixos nivells de bioseguretat com ara explotacions de producció en extensiu o petites explotacions. A més, el porc senglar té un paper clau en el manteniment de la malaltia en les zones infectades perquè en dificulta el control i l'erradicació. Per això es demana que si es detecta un porc senglar mort sense causa aparent, no es toqui i s'avisi als agents rurals.

[foto] 
El porc senglar juga un paper important en la persistència de la PPA en les zones afectades, i també en la seva transmissió a explotacions porcines

La Pesta Porcina Africana (PPA) és una malaltia infecciosa que afecta tant el porc domèstic com el porc senglar. No afecta (cal deixar-ho clar) en absolut els humans. La malaltia es transmet per contacte entre els animals malalts i per la ingesta de restes d’altres animals morts, carn o restes d’aliments que continguin el virus.

La PPA va entrar a l’est de la Unió Europea a finals de l’any 2014. Actualment, els països afectats de la UE són: Lituània, Letònia, Estònia, Polònia, Romania, la República Txeca, Hongria i Bulgària, i ara també Bèlgica. A l’illa de Sardenya (Itàlia), la malaltia és endèmica des de l’any 1978. El virus de la PPA es va introduir des de Rússia als països limítrofs d’Ucraïna i Bielorússia, des d’on es va transmetre als països de la UE esmentats.

L’absència d’una vacuna eficaç contra el virus de la Pesta Porcina Africana en dificulta el control. La UE ha decidit redoblar els seus esforços de finançament d’investigació en vacunes.

El virus de la PPA pot afectar totes les espècies de suids. El porc senglar europeu té la mateixa susceptibilitat que el porc domèstic. Porcs senglars infectats poden mostrar signes clínics i una morbiditat i mortalitat elevades, igual que pot passar amb el porc domèstic.

És per això que el porc senglar juga un paper important en la persistència de la PPA en les zones afectades, i també en la seva transmissió a explotacions porcines.

La Comissió Interdepartamental que coordina els diferents departaments de la Generalitat per a la prevenció de l’entrada de la Pesta Porcina Africana a Catalunya es va reunir per primer cop el novembre

L’evolució recent de la Pesta Porcina Africana (PPA) a Europa ha motivat que el Departament d’Agricultura reforci les mesures de vigilància. Des de l’1 de gener de 2018 s’han pres 29.630 mostres serològiques de bestiar porcí. Així s’ha informat a la primera reunió de la Comissió Interdepartamental per a la Prevenció i Lluita contra la Malaltia de la Pesta Porcina Africana, que ha estat presidida per la consellera del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, i ha comptat amb representants dels departaments de Presidència; Vicepresidència, Economia i Hisenda; Acció Exterior; Salut; Interior i Territori i Sostenibilitat.

La Comissió Interdepartamental per a la Prevenció i Lluita contra la Malaltia de la Pesta Porcina Africana va ser creada fa un mes per coordinar els diferents departaments de la Generalitat per prevenir l’entrada de la Pesta Porcina Africana a Catalunya.

En el cas que la malaltia es detectés a Catalunya, el Pla determina que el Departament d’Agricultura hi intervindrà amb la unitat competent en matèria de ramaderia, que actuarà en les explotacions ramaderes, la unitat d’activitats cinegètiques i el cos d’Agents Rurals, que s’encarregaran de les actuacions pel que fa a les poblacions de porcs senglars i nuclis zoològics a la zona afectada.

El Departament de Salut vetllarà per la detecció de lesions que podrien ser indicatives de PPA en els escorxadors.

Pel que fa al Departament d’Interior, la seva intervenció serà mitjançant els Mossos d’Esquadra, que aportaran suport logístic per al tancament de la zona afectada i el control del moviment dels vehicles de bestiar.

El paper del Departament de Territori i Sostenibilitat és important com a gestor del medi, en el cas que la malaltia aparegués en la població de senglar. En aquest supòsit, també s’haurien d’establir fons de contingència, que dependrien del Departament d’Economia.

El Pla de contingència també inclou un comitè de crisi, que serà qui determini l’activació de les actuacions concretes en explotacions o espais naturals (senglar), fires o certàmens, transport o escorxadors si hi ha una sospita o una confirmació de la PPA. En el cas del porcí domèstic, si es confirmés un positiu en alguna explotació, cal sacrificar tots els animals, extremar les mesures de bioseguretat i immobilitzar tot el que hi hagi a l’explotació. Al mateix temps, s’estableixen dues zones a partir de l’explotació positiva: una de protecció (de 3 km de radi al voltant de la granja afectada), i una altra de vigilància (10 km de radi al voltant de la positiva). Dins aquestes zones, es fa un cens de les explotacions i animals, mostreig, revisió de baixes i immobilització, i s’extremen les mesures de bioseguretat.

Si el positiu fos d’un senglar, es prohibirà la caça i les activitats lúdiques en un radi a definir d’on s’hagi trobat l’animal afectat i aquesta zona quedarà tancada.

Controls severs per protegir-nos de la PPA
Per tal de prevenir l’entrada de la malaltia, el Departament d’Agricultura ja ha posat en marxa un seguit d’òrgans actuants per prevenir l’entrada d’aquesta malaltia al territori català. Cal destacar la creació, conjuntament amb representants del sector, d’un Grup per a la Prevenció de la PPA l’objectiu del qual és definir aquelles mesures urgents per protegir la cabana porcina de la malaltia. També s’ha constituït el Grup d’Experts de PPA en fauna a fi de reforçar la vigilància en senglars i permetre la detecció immediata dels possibles casos.

Paral·lelament, s’han incrementat els requisits en bioseguretat i la vigilància serològica a totes aquelles explotacions i escorxadors que per les condicions de funcionament puguin representar un major risc d’entrada de la malaltia.

La formació de veterinaris clínics, caçadors, agents rurals i veterinaris oficials és una altra de les prioritats que s’estan duent a terme a fi de disposar d’equips professionals en matèria de vigilància i control de la PPA.

Tan rellevant com la formació és la informació als professionals del sector, els caçadors i el públic en general. Per aquest motiu, el DARP, en coordinació amb el sector i altres administracions, ha treballat en l’edició i distribució de material informatiu sobre la malaltia de la PPA. En aquest sentit, els caçadors juguen un paper fonamental per a una detecció ràpida de la malaltia en senglars, alhora que han de respectar unes estrictes mesures de bioseguretat, sobretot en el cas de detectar senglars sospitosos o morts al medi.

El Departament insisteix en la responsabilitat dels ramaders per garantir els més alts nivells de bioseguretat en les instal·lacions de les granges i en els procediments de treball i de transport. Es tracta, en definitiva, d’establir totes aquelles mesures adreçades a evitar l’entrada de la malaltia a les explotacions, com ara tancats perimetrals o privar l’entrada a tot tipus de vehicles i a persones alienes a l’explotació.

Comparteix-me:

Nou disseny del portal monSOStenible. Estem treballant en el redisseny tant del format extern com de l’estructura interna i organitzativa del portal

Després de gairebé 14 anys de la presentació pública d’aquest portal, monSOStenible, i d’uns 15 anys de feina sense interrupció, estem treballant en el redisseny tant del portal com de...

BioCultura celebra fins aquest diumenge la 30a edició de la fira a Barcelona

El Palau Sant Jordi de Barcelona acull des d'aquest dijous i fins diumenge la 30a edició de la fira BioCultura, una gran mostra de productes ecològics i consum responsable. ....

Les pluges d’aquests darrers dies, molt ben rebudes arreu del territori, fan augmentar les escasses reserves que tenien els embassaments

Els embassaments de les conques internes respiren amb les pluges de l'última setmana, que han fet incrementar en 2 hm3 les reserves d'aigua en tan sols dos dies. D'aquesta manera,...