La recollida selectiva a Catalunya no arriba ni al 50%. El porta a porta i els contenidors tancats amb identificació faciliten la recollida selectiva

Aquestes són algunes de les conclusions que recull el balanç de la gestió dels residus municipals a Catalunya corresponent a l'any 2022 que puntua la Conca de Barberà, Osona, el Berguedà, el Solsonès i la Terra Alta com les cinc comarques amb millors resultats de recollida selectiva i detalla que totes elles tenen implantats sistemes eficients de recollida selectiva: el porta a porta o contenidors tancats amb identificació de les persones usuàries.

L’informe, presentat aquest juliol, recull també que el 45,3% dels residus municipals es van recollir de forma separada i que en els darrers cinc anys, la recollida selectiva en els municipis de menys de 50.000 habitants s?ha incrementat 6,6 punts mentre que en els 23 municipis de més de 50.000 habitants només ha augmentat 3,5 punts. El percentatge de recollida selectiva en els municipis de més de 50000 habitants és del 37,9%, clarament insuficient

Aquest any hi ha una novetat en la comptabilització de les dades i és que no s’han inclòs les runes d’origen domèstic, seguint la normativa de la Unió Europea. Si s’haguessin inclòs, com s’ha fet tradicionalment, el rati de recollida selectiva s’hauria incrementat fins al 47,3%. Les runes, doncs, independentment del seu origen, passen a comptabilitzar-se exclusivament en el balanç de residus de la construcció i demolició.

De les 4 fraccions principals de recollida selectiva, l’orgànica, el vidre i els envasos han augmentat lleugerament respecte l’any anterior. La fracció amb més increment són els envasos (7,0%), seguida del vidre (5,3%). La fracció orgànica creix menys, amb un 1,4%. En canvi, el paper disminueix un 4,5%

Menys generació de residus municipals

Pel que fa a la generació de residus municipals, l’any 2022 s’han generat uns 3,8 milions de tones de residus municipals, un 1,2% menys que a l’any 2021 i la generació per càpita s’ha situat en 493 kg/ hab./ any. La fracció resta tot i representar el 54,7% tendeix a la baixa

Pel que fa a la fracció resta (residus barrejats), ha representat el 54,7% del total dels residus municipals generats, és a dir, 2.098.540 tones. El total de generació de residus ha estat 3.838.900 tones. Per tant, encara hi ha més de la meitat dels residus municipals que no se separen en origen a les llars i comerços.

La fracció resta s’ha de tractar abans de destinar-la al tractament final (dipòsit o incineració amb valorització energètica). Es destina prèviament a plantes de tractament mecànic-biològic* (TMB). L’any 2022 s’ha tractat prèviament el 71,1 % de la fracció resta generada, un 4% més respecte a l’any anterior.

[foto]

Els residus destinats a abocador continuen baixant

[foto]

Una dada positiva és la davallada continua del destí final de residus a dipòsit controlat.  A 2022 s’han destinat a dipòsit controlat com a destí final el 30,6% dels residus municipals generats. L’any 2021 havia estat el 32,9%.

L’any 2035, d’acord amb les directives europees, només es podrà portar a dipòsit controlat com a tractament final, un màxim del 10% dels residus municipals generats. La quantitat de tones de residus destinats a dipòsits controlats l’any 2022 ha estat 1.175.000 t.

Comarques i municipis capdavanters

Les cinc comarques amb millors resultats de recollida selectiva (Conca de Barberà, Osona, el Berguedà, el Solsonès i la Terra Alta) tenen implantats sistemes eficients (recollida porta a porta o contenidors tancats amb identificació de l’usuari) sigui en una part dels seus municipis o en gairebé tots.

A nivell municipal els cinc primer municipis amb els índexs més alts són Vilablareix, Albons, Corçà, Sant Quirze Safaja i Verges. Tots ells amb sistema de recollida porta a porta.

Comparteix-me:

Nou disseny del portal monSOStenible. Estem treballant en el redisseny tant del format extern com de l’estructura interna i organitzativa del portal

Després de gairebé 14 anys de la presentació pública d’aquest portal, monSOStenible, i d’uns 15 anys de feina sense interrupció, estem treballant en el redisseny tant del portal com de...

BioCultura celebra fins aquest diumenge la 30a edició de la fira a Barcelona

El Palau Sant Jordi de Barcelona acull des d'aquest dijous i fins diumenge la 30a edició de la fira BioCultura, una gran mostra de productes ecològics i consum responsable. ....

Les pluges d’aquests darrers dies, molt ben rebudes arreu del territori, fan augmentar les escasses reserves que tenien els embassaments

Els embassaments de les conques internes respiren amb les pluges de l'última setmana, que han fet incrementar en 2 hm3 les reserves d'aigua en tan sols dos dies. D'aquesta manera,...