Importants ajuts del govern català per millorar l’eficiència energètica dels allotjaments turístics

Mitjançant aquesta una nova línia d'ajuts de 26.320.460 euros. es pretén que el sector turístic català pugui millorar l'eficiència energètica dels seus allotjaments. Els ajuts han de servir per rehabilitar edificis destinats a allotjament turístic com ara establiments hotelers i de turisme rural, càmpings i apartaments turístics construïts abans de l'1 de gener de 2007. L'import de la subvenció es complementarà amb la inversió privada corresponent a cada projecte, de manera que es calcula que la inversió total estimada superarà els 50 milions d?euros. L'objectiu és afavorir l'estalvi energètic, l'aprofitament de les energies renovables i la reducció de les emissions de diòxid de carboni.

Les sol·licituds per optar a aquests ajuts es podran demanar al Canal Empresa a partir del 17 de gener i seran ateses per ordre de presentació fins que s’esgoti el pressupost. Les persones beneficiàries podran ser físiques o jurídiques de naturalesa privada que siguin propietàries d’edificis destinats a allotjament turístic i que constin inscrits com a tal al Registre de Turisme de Catalunya; i empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis destinats a aquest tipus d’allotjament. 

Les actuacions subvencionables poden ser de tres tipologies:
 
Tipologia 1: millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica. Aquí els ajuts base són del 50% i els ajuts adicionals poden ser del 15% per a la qualificació final A o del 10% per a la qaulificació final B, d’un 5% per a l’increment de 2 o més lletres i del 25% si es fa una actuació integrada.

Tipologia 2: millora de l’eficiència energètica i ús d’energies renovables a les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta (geotèrmica, biomassa i solar principalment). Aquí els ajuts base són del 40% i els ajuts adicionals del 10% per a la qualificació final A, del 5% per a la qualificació final B i de fins el 20% per una actuació integrada.

Tipologia 3: millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació. Aquests ajuts són del 20% els base i els adicionals del 10% per a la qualificació final A, del 5% per a la qualificació final B i de fins el 5% per una actuació integrada.

El conseller d’Empresa i Treball Roger Torrent ha anunciat aquesta nova línia d’ajuts a l’hotel Barcelona Catedral, que disposa del Distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya i de l’acreditació Biosphere, que certifiquen bones pràctiques en sostenibilitat. A més, forma part del Programa d’acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) impulsat per la Generalitat de Catalunya.

Les iniciatives per a les quals es sol·licitin aquests ajuts hauran d’aconseguir i justificar una reducció en el consum d’energia primària no renovable del 30% respecte a la situació inicial. Només s’admetran com a subvencionables les actuacions iniciades amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud de l’ajut. També cal tenir present que des de la data de notificació de la resolució es comptarà amb dotze mesos per a finalitzar les obres.

Els projectes hauran de tenir un mínim de 20.000 euros de despesa subvencionable. La intensitat de l’ajut serà del 50% en el cas de les actuacions de tipologia 1, del 40% per a les de tipologia 2, i del 20% en el cas del tercer tipus d’actuació. Aquesta xifra s’incrementarà si s’assoleix canvi de lletra en la qualificació energètica i si es realitzen actuacions integrades.

Aquesta línia d’ajuts es finançarà mitjançant els Fons Next Generation i permetrà contribuir en l’assoliment dels objectius mediambientals i energètics establerts a la normativa de la Unió Europea.

L’anunci sobre aquesta nova línia d’ajuts l’ha fet el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, aquest dijous al matí a l’hotel Barcelona Catedral.  
[foto]

Comparteix-me:

Nou disseny del portal monSOStenible. Estem treballant en el redisseny tant del format extern com de l’estructura interna i organitzativa del portal

Després de gairebé 14 anys de la presentació pública d’aquest portal, monSOStenible, i d’uns 15 anys de feina sense interrupció, estem treballant en el redisseny tant del portal com de...

BioCultura celebra fins aquest diumenge la 30a edició de la fira a Barcelona

El Palau Sant Jordi de Barcelona acull des d'aquest dijous i fins diumenge la 30a edició de la fira BioCultura, una gran mostra de productes ecològics i consum responsable. ....

Les pluges d’aquests darrers dies, molt ben rebudes arreu del territori, fan augmentar les escasses reserves que tenien els embassaments

Els embassaments de les conques internes respiren amb les pluges de l'última setmana, que han fet incrementar en 2 hm3 les reserves d'aigua en tan sols dos dies. D'aquesta manera,...