El projecte LOTTE, sota el punt de vista del Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans-EdC

GEPEC-Ecologistes de Catalunya
Avui 11 de març s'ha fet el Ple per a l'aprovació inicial de la modificació puntual número 24 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Mont-roig del Camp per la regulació de les activitats industrials admeses i de l'alçaria màxima permesa en el sector SUD-4 els Comellarets i la regulació de les energies renovables. El GEPEC- EdC va presentar al·legacions a aquesta modificació urbanística fa uns mesos. El motiu de la modificació és per donar cabuda urbanística a una factoria per produir electrofoil, component utilitzat per a la fabricació de bateries, a més de una gran planta solar fotovoltaica (96 ha) per a proveir d'energia a la fàbrica. Aquest projecte està promogut per l'empresa coreana LOTTE. Respecte a aquesta modificació i el projecte, des d'aquesta entitat es voldrien fer algunes puntualitzacions de caire mediambiental.

En primer lloc caldria tenir en compte els consums d’aigua. Segons les dades que s’han fet públiques, el consum diari d’aigua seria de 4500 m3, dels quals 2000 m3 es reutilitzarien. Això dona que el consum net seria de 2500 m3, la qual cosa equival a aproximadament 0.9 hm3 anuals, que no deixa de ser una gran quantitat. Aquesta quantitat d’aigua vindria del minitransvasament de l’Ebre segons un conveni firmat entre l’empresa i el Consorci d’Aigües de Catalunya (CAT). El polígon industrial ocuparà uns terrenys (el sector SUD – 4, els Comellarets), i tindrà en total unes 44 ha que ja estan classificats com a sòl industrial. Però també és cert que no tot el sector té un ús industrial actualment. De tot el sector, hi ha gairebé 18.76 ha de cultius arboris, més 1.6 ha de bosc. Aquestes superfícies arbrades, hauran d’eliminar-se amb el desenvolupament industrial. La zona de bosc descrita, constitueix l’hàbitat d’interès comunitari 9540 (pinedes mediterrànies) que s’hauria de conservar. Encara que no és una gran superfície, sí que és cert que part de les 96 ha que es preveu que ocupin la planta solar fotovoltaica que ha de proveir d’energia a la fàbrica, es construiria sobre aquest hàbitat. És evident que per a la planta solar caldria eliminar la superfície boscosa on se situaria.

Encara que no es vol entrar en aspectes referents a la potència contaminació ambiental de l’activitat, que no va ser sotmesa a informació pública en la tramitació de la modificació puntual, certament hi ha un risc de contaminació que caldrà avaluar al moment oportú.

En conclusió, amb la informació a la qual s’ha tingut accés, des d’aquesta entitat es considera que es tracta d’una gran instal·lació amb impactes que previsiblement seran força elevats i amb molt difícil correcció. Per això, des d’aquesta entitat es presentaran al·legacions a la modificació del pla urbanístic quan es pugui fer. Caldria fer finalment, la reflexió de si en un context de crisi ambiental (climàtica, però també de biodiversitat o de recursos), es poden continuar dissenyant actuacions que són intensives en consum de recursos i que tenen impactes elevats.

Comparteix-me:

Nou disseny del portal monSOStenible. Estem treballant en el redisseny tant del format extern com de l’estructura interna i organitzativa del portal

Després de gairebé 14 anys de la presentació pública d’aquest portal, monSOStenible, i d’uns 15 anys de feina sense interrupció, estem treballant en el redisseny tant del portal com de...

BioCultura celebra fins aquest diumenge la 30a edició de la fira a Barcelona

El Palau Sant Jordi de Barcelona acull des d'aquest dijous i fins diumenge la 30a edició de la fira BioCultura, una gran mostra de productes ecològics i consum responsable. ....

Les pluges d’aquests darrers dies, molt ben rebudes arreu del territori, fan augmentar les escasses reserves que tenien els embassaments

Els embassaments de les conques internes respiren amb les pluges de l'última setmana, que han fet incrementar en 2 hm3 les reserves d'aigua en tan sols dos dies. D'aquesta manera,...