L’Energètica, l’empresa pública d’energia de Catalunya

L'Energètica serà el mitjà propi de la Generalitat per incidir i millorar el mercat energètic català. La generació d'energia a partir d?energies renovables, l'aprovisionament energètic del sector públic a partir de l'autoconsum i d'acords bilaterals amb generadors locals o l'impuls de les comunitats energètiques seran algunes de les principals funcions de la companyia.

 La societat serà de capital, anònima i unipersonal, i esdevindrà el mitjà propi de la Generalitat per incidir i millorar el mercat energètic català

La nova empresa pública tindrà com a objecte social la realització de tot tipus d’activitats, obres i serveis relacionats amb l’energia elèctrica procedent de fonts d’energia renovables. El Govern va autoritzar el passat 4 d’octubre  la creació de l’empresa energètica pública de Catalunya, que actuarà sota la marca L’Energètica, i n’ha aprovat els Estatuts.

Els àmbits essencials d’actuació de la nova empresa pública seran la generació d’energia procedent de fonts d’energia renovables aprofitant el potencial de les instal·lacions, edificacions i infraestructures de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, i la comercialització d’energia procedent de fonts d’energia renovables, subministrant-la, com a mitjà propi, a l’Administració de la Generalitat. La nova ’empresa quedarà facultada com a instrument públic de la Generalitat per operar i incidir en àmbits com la generació elèctrica, els serveis de recàrrega del cotxe elèctric, els serveis d’emmagatzematge, els serveis d’agregació de demanda flexible i els de comercialització lligats a aquests nous models econòmics, i el subministrament d’energia a la mateixa administració. Aquestes activitats es podran desenvolupar de manera directa o indirecta, atenent sempre a la normativa sobre separació d’activitats regulades, i han de contribuir a accelerar la transició cap a un model energètic distribuït, democràtic, amb cohesió territorial i participat per la ciutadania.

Pel que fa a la governança, el president del consell d’administració de la companyia serà nomenat pel Govern. A més de la junta general d’accionistes i del consell d’administració, L’Energètica comptarà amb un consell assessor, format per persones amb coneixement i experiència contrastats en matèria d’energia, que tindrà com a funció l’elaboració d’informes a petició del consell d’administració i l’elevació de propostes de mesures i accions que puguin contribuir a l’assoliment dels objectius de la societat. L’empresa quedarà adscrita al departament competent en matèria d’energia.

Una eina per incidir en el model energètic i transformar-lo

L’energètica pública serà una eina clau per accelerar la transició energètica a Catalunya, amb l’objectiu de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle en un 55% l’any 2030 i arribar a la neutralitat d’emissions de carboni l’any 2050. El propòsit és avançar cap a un nou model energètic distribuït, democràtic, amb cohesió territorial i participat per la ciutadania.

Amb l’aprofitament dels seus recursos disponibles i la seva capacitat d’inversió, l’empresa pública d’energia pretén incidir en el mercat energètic català de diferents maneres. En l’àmbit de la generació, promourà projectes d’autoconsum o bé de generació distribuïda a tots els edificis públics de la Generalitat, ocupant el 100% de l’espai disponible i adequat a cada ubicació. També desenvoluparà projectes propis o compartits amb les entitats locals, aportant el seu coneixement tècnic, en terrenys especialment adients, i podrà participar en un percentatge de projectes privats que comptin amb el vistiplau del territori. Finalment, gestionarà les centrals hidroelèctriques a mesura que vagin exhaurint les concessions actuals.

En l’àmbit de la gestió de l’energia, els projectes d’autoconsum en equipaments de la Generalitat poden esdevenir la base per a autoconsums compartits i comunitats energètiques en els quals hi puguin participar famílies vulnerables properes. Igualment, l’energètica pública podrà aplicar una política d’aprovisionament energètic de la Generalitat on s’estableixin acords bilaterals a generadors locals i on es participi en la propietat de projectes de generació, models que s’afegiran a la inversió en generació pròpia en terrenys i sostres propis de la Generalitat i el seu sector públic. Això permetrà exercir l’activitat de comercialització, establint un lligam entre generació i consum, gestionant els excedents d’autoconsum, oferint una proposta de valor a les entitats locals i generant ingressos a partir del subministrament d’energia a la Generalitat de Catalunya.

Finalment, també podrà incidir en àmbits que es considerin estratègics. Mitjançant la participació i inversió en projectes o iniciatives, l’energètica pública podrà actuar en activitats vinculades a la seguretat energètica del país, com l’emmagatzematge d’energia, o en el desenvolupament de noves formes i models de gestió de l’energia que contribueixin a una participació cada cop més directa de la ciutadania en el mercat energètic, com les comunitats energètiques o l’agregació d’energia.

Comparteix-me:

Nou disseny del portal monSOStenible. Estem treballant en el redisseny tant del format extern com de l’estructura interna i organitzativa del portal

Després de gairebé 14 anys de la presentació pública d’aquest portal, monSOStenible, i d’uns 15 anys de feina sense interrupció, estem treballant en el redisseny tant del portal com de...

BioCultura celebra fins aquest diumenge la 30a edició de la fira a Barcelona

El Palau Sant Jordi de Barcelona acull des d'aquest dijous i fins diumenge la 30a edició de la fira BioCultura, una gran mostra de productes ecològics i consum responsable. ....

Les pluges d’aquests darrers dies, molt ben rebudes arreu del territori, fan augmentar les escasses reserves que tenien els embassaments

Els embassaments de les conques internes respiren amb les pluges de l'última setmana, que han fet incrementar en 2 hm3 les reserves d'aigua en tan sols dos dies. D'aquesta manera,...