La UE i la Xina estudien juntes els avantatges del creixement verd

El govern xinès s'ha compromès a sostenir la protecció del medi ambient i el creixement sostenible. En aquest aspecte, la indústria de la UE té molt per oferir atesa la seva àmplia experiència en productes i serveis respectuosos del medi ambient. La participació d?empreses de la UE actives en sectors "ecològics" en aquesta Missió per al Creixement Verd demostra que el potencial d'oportunitats de negocis és important.

Els avantatges econòmics de l’ús eficient dels recursos a la producció és el tema central de la visita que fan avui a la Xina Antonio Tajani, vicepresident de la Comissió Europea i comissari d’Indústria i Emprenedoria, i Janez Poto-nik, comissari de Medi Ambient. El creixement verd es troba als primers llocs de l’agenda política de la UE i de la Xina: totes dues estan interessades en aconseguir un creixement sostenible mantenint i millorant les condicions del medi ambient als territoris respectius. El mercat mundial de productes i serveis ecològics es calcula actualment en un bilió d’euros a l’any, xifra que es podria duplicar d’aquí al 2020.

La UE i la Xina celebren enguany el desè aniversari de l’associació estratègica integral i, en aquesta ocasió, el “creixement verd” s’ha proposat com a tema essencial tant de la propera cimera de la UE com d’aquesta Missió per al Creixement. El govern xinès s’ha compromès a sostenir la protecció del medi ambient i el creixement sostenible. En aquest aspecte, la indústria de la UE té molt per oferir atesa la seva àmplia experiència en productes i serveis respectuosos del medi ambient. La participació d’empreses de la UE actives en sectors “ecològics” en aquesta Missió per al Creixement Verd demostra que el potencial d’oportunitats de negocis és important.

El vicepresident Tajani i el comissari Poto?nik, acompanyats per les representacions de 59 empreses i associacions industrials europees i nacionals, debatran els reptes de la normativa al mercat xinès i les millors pràctiques de la UE pel que fa a la millora del medi empresarial, en particular de les PIME.

L’objectiu general de la visita és promoure el creixement i la competitivitat de la indústria europea aprofitant millor el potencial de creixement dels països no pertanyents a la UE, en aquest cas de l’economia xinesa en expansió.

També es vol incrementar la cooperació econòmica i ajudar les empreses de la UE a accedir al mercat xinès. En aquest sentit, hi ha quatre objectius més específics:

1) Promoure el creixement sostenible i integrador d’ambdues parts

El vicepresident Tajani i el comissari Poto?nik debatran amb el president de la Comissió Nacional de Desenvolupament i Reforma xinesa la manera d’intensificar la cooperació en matèria de creixement verd.

Amb una base comuna i uns incentius compartits, la Comissió Europea i la Xina col·laboren per millorar l’eficiència energètica de la indústria i reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, guanyant al mateix temps quotes de mercat per als productes i serveis ecològics. Dins aquest procés, l’any 2010 es va crear un grup de treball específic amb el Ministeri d’Indústria i Cooperació Tecnològica. Les tres àrees principals de col·laboració del grup són les mesures sectorials d’eficiència energètica a la indústria, la política de productes (en particular l’ecodisseny) i la política industrial sostenible. És desitjable que aquesta col·laboració segueixi desenvolupant-se.

Tajani signarà a més una declaració conjunta sobre el turisme amb el vicepresident de l’administració nacional xinesa de turisme, amb l’objectiu d’endegar la cooperació en aquest tema tan important i relativament nou per a la Xina, on totes dues parts tenen molt que guanyar del foment dels fluxos turístics.

També està prevista una reunió de Tajani amb el ministre de Ciència i Tecnologia, Wan Gang, per parlar de la cooperació en el sector espacial i d’una possible cooperació futura sobre agrupacions.

2) Ajudar les empreses de la UE, en particular les PIME, a operar a la Xina

Antonio Tajani entaularà converses amb els ministres Miao, d’Indústria i Tecnologia de la Informació, i Zhi Shuping, d’Administració del Control de Qualitat, Inspecció i Quarantena. Signaran declaracions conjuntes per reforçar la cooperació, ja fructífera, entre aquestes administracions i la Comissió Europea a través dels diàlegs sobre reglamentació, que promouen la cooperació i el coneixement mutu en l’àmbit de la política industrial i de les PIME i afavoreixen la convergència de la reglamentació, les normes tècniques i l’avaluació de conformitat. L’objectiu final és reduir els costos per a les empreses i augmentar-ne la productivitat en interès de les dues parts.

L’octubre de 2012 es va posar en marxa l’instrument web “CESIP”, plataforma d’informació sobre la normalització Xina-Europa, que ofereix a les empreses informació sobre les normes aplicables als productes regulats i objecte de comerç intens i ajuda així les PIME a adquirir una dimensió internacional. La plataforma ofereix informació bilingüe a les empreses xineses i europees sobre temes diversos, des de normes tècniques a requisits d’accés al mercat, a més dels detalls de milers de normes. El vicepresident Tajani i el ministre Zhi Shuping es comprometran a desenvolupar-la.

Durant la visita, les empreses europees podran assistir a una demostració de primera mà, amb presentacions i consultes personals, dels serveis de la UE ja disponibles per ajudar-les a operar en el mercat xinès, concretament el Servei d’assistència sobre DPI per a les PIME a la Xina i el Centre de la UE per a les PIME. La cooperació en matèria de drets de propietat intel·lectual (DPI) s’intensificarà a través del nou projecte “IP Key”, que s’afegeix a projectes anteriors similars que contribueixen eficaçment al desenvolupament del sistema de propietat intel·lectual a la Xina i al coneixement mutu en aquestes qüestions.

3) Promoure els contactes i les oportunitats empresarials entre la UE i la Xina

El 19 de juliol tindrà lloc un acte de correspondència amb empresaris locals, especialment per a empreses dels sectors de la qualitat de l’aire, l’aigua, els residus, l’eficiència energètica i les tecnologies respectuoses del medi ambient. Aquesta iniciativa és possible gràcies al suport del Centre de la UE per a les PIME i d’Enterprise Europe, la primera xarxa mundial de suport a les empreses, que ofereix un servei bàsic gratuït a les PIME a fi de fomentar-ne l’expansió als nous mercats i millorar-ne la competitivitat. La xarxa Enterprise Europe ha ampliat recentment la seva cobertura a la Xina. Actualment compta amb cinc consorcis que cobreixen la Xina central, sud-oriental, nord-oriental, occidental i oriental.

Les empreses europees i xineses estan cada vegada més interessades per les oportunitats que representen aquests sectors. El maig de 2012, la signatura de l’Associació d’Urbanització UE-Xina va contribuir a oferir oportunitats a les empreses europees del sector que tenien capacitat per respondre a la demanda creixent de tecnologies i productes sostenibles suscitada per la ràpida urbanització xinesa.

4) Afrontar els reptes del medi ambient vinculats a la cooperació UE-Xina

La missió pel creixement verd representarà també una oportunitat per identificar i abordar reptes concrets de medi ambient al context de les relacions UE-Xina. En l’àmbit del Cinquè Diàleg UE-Xina sobre Medi Ambient, el comissari Poto?nik i Zhou Shengxian, ministre xinès de Medi Ambient, intercanviaran punts de vista sobre l’evolució recent de les polítiques de medi ambient a la Xina i a la UE.

El comissari i el ministre posaran en marxa també el projecte de sostenibilitat ambiental UE-Xina, amb l’objectiu de sostenir els esforços de les autoritats xineses per assolir la sostenibilitat ambiental reduint la contaminació de l’aigua i per metalls pesants i aplicant polítiques de residus sostenibles.

El Quart Diàleg UE-Xina sobre Medi Ambient, entre Zhou i Poto?nik, va tenir lloc a Brussel·les el febrer de 2012. La conclusió fonamental va ser l’acord de seguir fomentant el creixement verd en l’àmbit nacional i internacional i enfortir la cooperació bilateral.

Atès que la Unió Europea i la Xina cooperen en àmbits molt diversos de la política de medi ambient, Poto?nik es reunirà amb els corresponents d’altres ministeris que s’ocupen de qüestions de medi ambient, com ara el Ministeri de Recursos Hídrics i l’Autoritat Forestal Estatal.

El comissari es reunirà també amb representants de les ONG de medi ambient finançades per la UE amb seu a Pequín.

La UE es felicita de la col·laboració amb la Xina pel que fa al seguiment de Rio+20 i dels esforços conjunts per una transició global equilibrada cap a una economia verda i integradora. També hi ha nous projectes de cooperació amb la Xina a punt de començar en temes de sostenibilitat del medi ambient, urbanització sostenible i comerç d’emissions.

La Xina té una extensió de 9.327.500 km2 i una població de 1.354 milions d’habitants (2012). El PIB del 2012 va ser de 8,227 bilions d’euros (estimació després de 2012) i el PIB per càpita del 2012 de  6.075,9 euros (estimació després de 2012). Per sectors, el PIB de 2011 (valor afegit, % del PIB) va ser: indústria 46,6%, serveis 43,3%, agricultura 10,0%

Pel que fa a les exportacions de productes de la UE a la Xina el 201, aquestes van ser de143.800 milions d’euros, mentre que les exportacions de productes de la Xina a la UE el 2012 va ser de 289.700 milions d’euros. Pel que fa a les exportacions de serveis comercials de la UE a la Xina el 2011, van ser de 26.200 milions d’euros, i les exportacions de serveis comercials de la Xina a la UE el 2011 de 18.300 milions d’euros.

La UE és el primer soci comercial de la Xina. El valor total dels intercanvis l’any 2012 va ser de 433.600 milions d’euros. La Xina és el segon soci comercial de la UE després dels Estats Units. Europa és una de les cinc primeres fonts d’IED de la Xina: 17.800 milions d’euros el 2011, que representen tant sols el 2,1% del total de fluxos d’IED de la UE. La inversió xinesa a Europa està augmentant, però el 2011 es situava només en 3.100 milions d’euros, equivalents al 5% del volum d’IED de la Xina.

Les importacions de la Xina a la UE són majoritàriament de productes industrials i de consum: maquinària i equipament, calçat, roba, mobiliari, làmpades i joguines. La UE exporta a la Xina maquinària i equipament, vehicles automòbils, avions i productes químics.

Missions per al Creixement
Aquesta missió forma part de la sèrie de “Missions per al Creixement” destinades a ajudar les empreses europees, en particular les PIME, a aprofitar les oportunitats dels mercats internacionals de ràpid creixement. L’objectiu general és incentivar el creixement i la competitivitat de la indústria europea aprofitant millor el potencial de creixement als països no pertanyents a la UE, gràcies a l’enfortiment de la cooperació econòmica i les reformes, per ajudar les empreses de la UE a accedir al mercat xinès i aprofundir la cooperació bilateral en diversos sectors.

Comparteix-me:

Nou disseny del portal monSOStenible. Estem treballant en el redisseny tant del format extern com de l’estructura interna i organitzativa del portal

Després de gairebé 14 anys de la presentació pública d’aquest portal, monSOStenible, i d’uns 15 anys de feina sense interrupció, estem treballant en el redisseny tant del portal com de...

BioCultura celebra fins aquest diumenge la 30a edició de la fira a Barcelona

El Palau Sant Jordi de Barcelona acull des d'aquest dijous i fins diumenge la 30a edició de la fira BioCultura, una gran mostra de productes ecològics i consum responsable. ....

Les pluges d’aquests darrers dies, molt ben rebudes arreu del territori, fan augmentar les escasses reserves que tenien els embassaments

Els embassaments de les conques internes respiren amb les pluges de l'última setmana, que han fet incrementar en 2 hm3 les reserves d'aigua en tan sols dos dies. D'aquesta manera,...