Es crea el Registre de Terres de Catalunya, una eina per recuperar conreus i pastures abandonades i promoure la incorporació al món agrari

El registre ha de permetre reduir espais agraris en abandonament i evitar el despoblament al territori, millorar la viabilitat del sector agrari i l?autoabastiment alimentari a Catalunya i facilitar la incorporació de persones al món agrari que no tenen explotacions agràries.Un decret regularà les terres agrícoles i ramaderes que estan en desús i permetrà frenar el despoblament al territori, facilitar terres a aquelles persones que no tenen explotacions agràries i fomentar el relleu generacional. L?objectiu és també posar a disposició de la producció alimentària el màxim de superfície agrària del país a fi de garantir la seva sobirania alimentària.

Aquesta eina, presentada el divendres 16 de setembre a l’Escola Agrària de Manresa, ha iniciat la seva tramitació amb el decret que estableix el requisits i els procediments per declarar una parcel·la agrícola i ramadera en desús.
“El Registre de Terres en desús és una aposta per posar a disposició de la producció alimentària el màxim de superfície agrària del país, garantint la sobirania alimentària, però també per aturar l’abandonament de l’activitat agrària i del medi rural del nostre país”. Així, ha explicat avui, la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Teresa Jordà i Roura, els principals objectius que ha d’assolir el nou Registre de Terres de Catalunya.

La consellera Jordà ha manifestat que : “no ens podem permetre perdre ni un sol pam més de terra, aquelles terres que no es conreïn i estiguin en desús, les hem d’identificar i oferir-les a persones que s’hi volen dedicar i que no tenen possibilitat per accedir a la terra que els fa falta per poder iniciar una empresa agrària viable i rendible.”

Es tracta de posar en funcionament aquest mecanisme que ha de permetre mobilitzar al màxim les terres, focalitzant especialment les que estiguin en desús o en estat no productiu, amb transparència i garanties, per tenir el màxim de superfície agrícola en condicions de producció i avançar en la sobirania alimentària. La nova eina també focalitza garantir la gestió sostenible del medi i facilitar la incorporació de noves persones a l’activitat agrària per afavorir el relleu generacional, i també el dimensionament d’explotacions professionals que ho necessitin.

La gestió de parcel·les en desús és una oportunitat per al territori i per al sector agrícola per evitar el despoblament i augmentar la productivitat agrària. Aquest procés es realitzarà en col·laboració amb institucions i entitats del territori, amb la comunicació i informació als propietaris i amb transparència a través d’un sistema que permeti accedir a aquesta terra a través de les convocatòries de concurrència competitiva. Es facilitarà l’accés entre propietaris i persones disposades a treballar la terra i s’afavorirà prioritàriament l’accés a joves i dones.

Un dels eixos principals de la Llei d’espais agraris

El registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús conjuntament amb la modernització de regadius i els plans territorials agraris són eixos principals de la Llei dels espais agraris. El decret del Registre ha iniciat la seva tramitació i el document ja és a informació pública. Es preveu que sigui aprovat pel Govern a començaments de 2023.

El decret promou l’arrendament de les parcel·les agrícoles i ramaderes que estan en desús i que ja han estat inscrites en el Registre per destinar-les a l’activitat agrària. Una terra abandonada, amb sòls en procés de degradació i parcel·les amb males pràctiques que posen en perill les collites veïnes, pot ser susceptible d’entrar al Registre.

Totes les parcel·les s’identificaran i es registraran, i personal tècnic del Departament n’avaluarà la idoneïtat de passar a formar part del nou Registre. A continuació, per convocatòria pública de concurrència competitiva, es facilitarà el contacte entre propietari i llogater, sempre amb la informació i comunicació amb la propietat.

Només en casos molt excepcionals que la persona titular de la parcel·la agrària o ramadera en desús no la vulgui arrendar s’haurà de tramitar sense el consentiment de la propietat. Aquest lloguer pel qual es requereix la persona titular perquè formalitzi el contracte d’arrendament estarà sempre regulat per la Llei de contractes.

El decret que permetrà recuperar les terres en desús preveu la creació de les comissions territorials de seguiment del Registre amb representants de l’àmbit local amb l’objectiu de promoure, divulgar i fer el seguiment del Registre a fi d’aconseguir la consolidació de l’activitat agrària en l’àmbit de l’arrendament de les parcel·les agràries en desús.

100.000 hectàrees de conreus abandonats

Catalunya té 3,2 milions d’hectàrees de superfície, de les quals el 21,6% són conreus de regadiu i de secà, el 7% són pastures i el 64% és forestal. L’abandonament de l’activitat agrària, l’envelliment dels seus actius i la manca de relleu generacional ha dut a deixar de cultivar a Catalunya, en els últims 20 anys, al voltant de 100.000 hectàrees.De fet, Catalunya, amb 0,15 ha/habitant de superfície llaurable, se situa en menys de la meitat d’hectàrees llaurables per habitant que la mitjana espanyola i la meitat de la UE mateixa que és de 0,33 ha/hab. Aquestes dades mostren la necessitat de preservar l’ús agrícola dels sòls a Catalunya si volem situar-nos a un nivell suficient que ens apropi a la sobirania alimentària i baixar la importació de productes agrícoles alimentaris, amb la reducció de la petjada de carboni que això comporta.

Una aplicació oberta a tota la pagesia i la ramaderia

Per posar en contacte en l’àmbit de Catalunya possibles arrendadors d’aquestes terres, el Pla de transformació digital del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural preveu crear una aplicació informàtica amb un pressupost d’1,5 MEUR. Aquesta aplicació informàtica ha de permetre molta agilitat en la tramitació per incorporar una parcel·la al Registre, i ha de facilitar tota la informació de les parcel·les que sortiran a la convocatòria. D’aquesta manera, les persones o empreses que hi estiguin interessades podran disposar de tota la informació per optar-hi.

 

Comparteix-me:

Nou disseny del portal monSOStenible. Estem treballant en el redisseny tant del format extern com de l’estructura interna i organitzativa del portal

Després de gairebé 14 anys de la presentació pública d’aquest portal, monSOStenible, i d’uns 15 anys de feina sense interrupció, estem treballant en el redisseny tant del portal com de...

BioCultura celebra fins aquest diumenge la 30a edició de la fira a Barcelona

El Palau Sant Jordi de Barcelona acull des d'aquest dijous i fins diumenge la 30a edició de la fira BioCultura, una gran mostra de productes ecològics i consum responsable. ....

Les pluges d’aquests darrers dies, molt ben rebudes arreu del territori, fan augmentar les escasses reserves que tenien els embassaments

Els embassaments de les conques internes respiren amb les pluges de l'última setmana, que han fet incrementar en 2 hm3 les reserves d'aigua en tan sols dos dies. D'aquesta manera,...