Dins el marc de la presidència espanyola de la UE, Catalunya acull una trobada sobre el reciclatge de bioresidus

Representants de diversos països europeus, així com de la Comissió i del Parlament Europeu, exposaran a la trobada de Barcelona les seves consideracions entorn el reciclatge dels bioresidus i la necessitat de disposar d'aquesta legislació europea. La Comissió Europea ha plantejat la possibilitat d'impulsar una Directiva marc que reguli els bioresidus, establint uns paràmetres comuns en tots els àmbits que afecten el cicle d'aquests residus, des de la seva recollida fins el producte resultant passant pel seu tractament i reciclatge.

La conferència Reciclatge de Bioresidus a Europa (Barcelona, Palau de Congressos, 15-2-2010) està organitzada conjuntament pel Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí i pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, a través de l’Agència de Residus de Catalunya, i s’emmarca dins dels actes de la Presidència espanyola de la Unió Europea. La trobada pretén ser un marc per al debat sobre el reciclatge dels bioresidus a Europa.

El concepte de bioresidus engloba tots els residus que són biodegradables, és a dir, la fracció orgànica dels residus municipals (les restes de menjar i restes vegetals de mida petita que tots plegats generem a les llars), i també les restes de poda i jardineria, els residus orgànics procedents dels restaurants i serveis de restauració col•lectiva, així com altres residus biodegradables procedents de la indústria de la transformació d’aliments.

En matèria de bioresidus, la Directiva de Residus 2008/98/CE, estableix que els Estats Membres han d’adoptar mesures per impulsar la recollida separada dels bioresidus per al seu compostatge, el seu tractament amb un alt grau de protecció mediambiental, i la producció de materials ambientalment segurs a partir dels bioresidus.

L’existència d’una nova Directiva haurà de suposar un important salt endavant en el reciclatge d’aquests residus, i en la reducció del seu impacte ambiental. En aquest sentit, s’ha d’aconseguir el foment de mesures per mitigar el canvi climàtic, la promoció d’instruments per millorar la qualitat dels sòls per a l’aplicació de compost de qualitat, una millor gestió d’aquests residus amb criteris comuns a escala europea i un millor compliment dels objectius marcats en d’altres directives, com la Directiva de dipòsits.
Pel que fa a Catalunya, l’any 2010 ha de ser, segons el Departament de Medi Ambient, l’any de l’extensió de la recollida selectiva de la fracció orgànica. Actualment, en el 59% dels municipis es recull separadament aquesta fracció, però en molts casos el servei no arriba a la totalitat del municipi. Tal i com preveu la planificació feta, durant el 2010 la recollida selectiva de la matèria orgànica s’ha d’estendre fins a arribar a una implantació total en els municipis de més de 5.000 habitants. Només algunes poblacions més petites de 5.000 habitants finalitzaran la implantació més enllà.

Programa de la Conferència
Inauguraran la jornada la secretària d’Estat de Canvi Climàtic del Ministeri de Medi Ambient, Teresa Ribera, i el conseller de Medi Ambient de la Generalitat, Francesc Baltasar; i faran l’obertura de la Conferència la directora de l’Agència Catalana de Residus de Catalunya, Genoveva Català, i la subdirectora de Producció i Consums Sostenibles del Ministeri de Medi Ambient.

Pel que fa a les sessions i ponències, la Conferència acollirà les principals conclusions obtingudes de l’estudi d’impacte de la gestió de bioresidus realitzat per la Comissió Europea, l’opinió del Parlament Europeu, i algunes iniciatives europees a favor d’una nova Directiva de bioresidus. Tanmateix, es mostrarà l’experiència de diversos països com Espanya, França, Holanda, Itàlia, Regne Unit, Alemanya i Àustria, i s’abordaran els aspectes que cal considerar en la nova legislació comunitària.

Comparteix-me:

Nou disseny del portal monSOStenible. Estem treballant en el redisseny tant del format extern com de l’estructura interna i organitzativa del portal

Després de gairebé 14 anys de la presentació pública d’aquest portal, monSOStenible, i d’uns 15 anys de feina sense interrupció, estem treballant en el redisseny tant del portal com de...

BioCultura celebra fins aquest diumenge la 30a edició de la fira a Barcelona

El Palau Sant Jordi de Barcelona acull des d'aquest dijous i fins diumenge la 30a edició de la fira BioCultura, una gran mostra de productes ecològics i consum responsable. ....

Les pluges d’aquests darrers dies, molt ben rebudes arreu del territori, fan augmentar les escasses reserves que tenien els embassaments

Els embassaments de les conques internes respiren amb les pluges de l'última setmana, que han fet incrementar en 2 hm3 les reserves d'aigua en tan sols dos dies. D'aquesta manera,...