Cap a una Europa més sostenible

Aquest és el títol del document presentat per la Unió Europea per reflexionar al voltant dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per al 2030. El document recull la contribució de la plataforma multilateral d'alt nivell de la UE per als ODS, en la qual hi va participar activament el director del CADS, Arnau Queralt, en qualitat de president de la xarxa European Environment and Sustainable Development Councils (EEAC).

[foto] 

El document “Cap a una Europa més sostenible d’aquí al 2030” remarca la importància d’obrir el camí a la transició cap a la sostenibilitat a nivell mundial tenint en compte la interdependència dels uns amb els altres

El document de reflexió, presentat el 30 de gener per la Comissió Europea, es centra principalment en els fonaments polítics clau per a la transició cap a la sostenibilitat com, per exemple, el pas de l’economia lineal a la circular, la correcció dels desequilibris del nostre sistema alimentari, la resistència de cara al futur de la nostra economia, els nostres edificis i la nostra mobilitat, i garantir una transició justa, en la que ningú quedi enrere. El document també tracta els activadors horitzontals que han de sustentar aquesta transició, tals com l’educació, la ciència, la tecnologia, la investigació, la innovació i la digitalització, les finances, la fiscalitat i la competència, la conducta empresarial responsable, la responsabilitat social de les empreses i els nous models de negoci, un comerç obert i basat en normes, amb la governança i la coherència política presidint tots els nivells.

Dins del debat sobre el futur d’Europa iniciat amb el Llibre Blanc de la Comissió de 1 de març de 2017, el document presenta tres escenaris que busquen promoure el debat sobre com assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) dins de la UE:

1r- La UE estableix una estratègia global de en matèria d’ODS, que serveix de guia de les seves actuacions i les dels Estats membres.
2n- La Comissió segueix integrant els ODS en totes les polítiques pertinents de la UE, però sense entrar en l’aplicació de mesures pels Estats membres.
3r- La UE posa major atenció a l’acció exterior a la vegada que consolida les seves ambicions actuals en matèria de sostenibilitat.

El document va acompanyat d’una sèrie d’annexos que detallen els resultats i mesures adoptades recentment per la UE en relació amb els ODS. També recull la contribució de la plataforma multilateral d’alt nivell de la UE per als ODS, en la què va participar el director del CADS, Arnau Queralt, en qualitat de president de la xarxa European Environment and Sustainable Development Councils (EEAC).

Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible
Un dels principals resultats de la Conferència de Rio +20 va ser l’acord de desenvolupar un conjunt d’objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en els quals es basa l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. Partint de l’experiència adquirida amb els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, els ODS es plantegen com uns objectius orientats a l’acció, concisos, fàcils de comunicar, limitats en nombre i universalment aplicables a tots els països, tenint en compte les diferents realitats i nivells de desenvolupament.

[foto] 
Els ODS
Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) –objectius universals, integradors i ambiciosos- són els que guien la implementació de l’Agenda 2030  de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible, aprovada el 25 de setembre del 2015. Les temàtiques que aborden van des de la pobresa, la fam, la pau, la salut, l’educació, les desigualtats, la inclusió, la prosperitat econòmica, la protecció del planeta, la lluita contra el canvi climàtic, les ciutats i els territoris, l’energia, el consum i la producció sostenibles i la governança. Els 17 ODS és concreten amb 169 fites i els seus indicadors d’evolució. Els indicadors es van establir per la Comissió d’Estadística de les Nacions Unides l’any 2017.

L’agost de 2015, 193 països van acordar els 17 objectius, que es van aprovar al setembre del 2015 1- Erradicació de la pobresa: Acabar amb la pobresa en totes les seves formes a tot arreu.
2- Lluita contra la fam: Acabar amb la fam i la inanició, aconseguir la seguretat alimentària, millorar la nutrició i promoure una agricultura sostenible.
3- Bona salut: Garantir vides saludables i promoure el benestar per a totes les edats.
4- Educació de qualitat: Garantir una educació inclusiva per a tots i promoure oportunitats d’aprenentatge duradores que siguin de qualitat i equitatives.
5- Igualtat de gènere: Aconseguir la igualtat de gènere a través de l’enfortiment de dones adultes i joves.
6- Aigua potable i sanejament: Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i de les condicions de sanejament.
7- Energies renovables: Garantir l’accés de totes les persones a fonts d’energia assequibles, fiables, sostenibles i renovables.
8- Ocupació digna i creixement econòmic: Promoure un creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, una ocupació plena i productiva, i un treball digne per a totes les persones.
9- Innovació i infraestructures: Construir infraestructures resistents, promoure una industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.
10- Reducció de la desigualtat: Reduir la desigualtat entre i dins dels països.
11- Ciutats i comunitats sostenibles: Crear ciutats sostenibles i poblats humans que siguin inclusius, segurs i resistents.
12- Consum responsable: Garantir un consum i patrons de producció sostenibles.
13- Lluita contra el canvi climàtic: Combatre amb urgència el canvi climàtic i els seus efectes.
14- Flora i fauna aquàtiques: Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per a un desenvolupament sostenible.
15- Flora i fauna terrestres: Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, i detenir i revertir la degradació de la terra i detenir la pèrdua de la biodiversitat.
16- Pau i justícia: Promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar a totes les persones accés a la justícia i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.
17- Aliances per als objectius mundials: Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar les associacions mundials per a un desenvolupament sostenible.

 

Comparteix-me:

Nou disseny del portal monSOStenible. Estem treballant en el redisseny tant del format extern com de l’estructura interna i organitzativa del portal

Després de gairebé 14 anys de la presentació pública d’aquest portal, monSOStenible, i d’uns 15 anys de feina sense interrupció, estem treballant en el redisseny tant del portal com de...

BioCultura celebra fins aquest diumenge la 30a edició de la fira a Barcelona

El Palau Sant Jordi de Barcelona acull des d'aquest dijous i fins diumenge la 30a edició de la fira BioCultura, una gran mostra de productes ecològics i consum responsable. ....

Les pluges d’aquests darrers dies, molt ben rebudes arreu del territori, fan augmentar les escasses reserves que tenien els embassaments

Els embassaments de les conques internes respiren amb les pluges de l'última setmana, que han fet incrementar en 2 hm3 les reserves d'aigua en tan sols dos dies. D'aquesta manera,...