Barcelona i l’àrea metropolitana de Barcelona restringiran més la circulació de vehicles a les rondes per millorar la qualitat de l’aire

Barcelona i quatre municipis més de l'àrea metropolitana de Barcelona volen regular la circulació dels vehicles més contaminants els dies laborables a partir de l'1 de gener per millorar la qualitat de l'aire i la salut pública. El govern municipal de la ciutat comptal ha presentat la proposta d'ordenança que permetria la posada en marxa, el primer dia de l'any 2020, de la Zona de Baixes Emissions, coincidint amb el decret de situació d'emergència climàtica a Barcelona, Els ajuntaments de l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besos, Cornellà de Llobregat i Esplugues també estant tramitant les seves ordenances per posar en marxar restriccions en la circulació de vehicles contaminants en el seu terme municipal. Aquestes ordenances que estan coordinades per l'AMB tenen la finalitat de reduir la contaminació ambiental, preservar i millorar la qualitat de l'aire i la salut pública. El darrer informe d'avaluació de la qualitat de l?aire de l'agència de Salut Pública de Barcelona xifra en més de 350 les morts per un excés de contaminació al 2018 a Barcelona.

[foto]

La Zona de Baixes Emissions Rondes de Barcelona serà la primera de l’Estat on s’apliqui aquesta mesura, que ja funciona a ciutats europees com Londres, Berlín, Àmsterdam o Roma, entre d’altres capitals

Barcelona i els municipis de l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besos, Cornellà de Llobregat i Esplugues de Llobregat sota la coordinació de l’AMB, posaran en marxa la Zona de Baixes Emissions en l’àmbit entre Rondes el proper 1 de gener de 2020, que comportarà la prohibició de circular-hi per als vehicles de categories L, N i M, o bé els que no tenen etiqueta ambiental de la Direcció General de Trànsit (DGT), els més contaminants. La posada en marxa, el primer dia de l’any, coincidirà amb l’entrada en vigor del decret de situació d’emergència climàtica a Barcelona, i que implica la posada en marxa de tot un seguit d’altres mesures. Així s’estableix en la proposta d’ordenança que ha elaborat el govern municipal i que ha presentat avui l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en un acte al Saló de Cròniques, on també hi ha assistit el conseller de Territori Damià Calvet; la consellera de Salut, Alba Vergés; el Vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’ÀMB, Antoni Poveda, juntament amb els alcaldes d’Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat, l’Hospitalet i Sant Adrià de Besòs, els municipis integrants (totalment o parcial) de la Zona de Baixes Emissions.

L’objectiu de la mesura és preservar la millora de la qualitat de l’aire i la salut pública, reduint la contaminació ambiental i apropar els nivells de contaminació de la ciutat als recomanats per l’OMS i complir amb els valors límits de la qualitat de l’aire legalment establerts. La mesura es basa en el fet que el trànsit rodat es el major contribuïdor als nivells de contaminació d’efecte local.

Segons el darrer informe d’avaluació de la qualitat de l’aire, elaborat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona, el 2018 va superar de forma continuada els nivells de referència de l’Organització Mundial de la Salut de contaminació atmosfèrica pel diòxid de nitrogen i les partícules en suspensió, una situació que es repeteix sistemàticament des de fa més de dues dècades. El mateix informe xifra en un mínim de 351 persones mortes l’any 2018 per aquesta causa. En un període entre 2010 i 2018, el càlcul estima que serien 3.749 les persones que han mort a la ciutat per l’exposició continuada als nivells de contaminació superiors als recomanats per l’OMS.

Durant la presentació, Antoni Poveda ha recordat que “La ZBE Rondes de Barcelona és una mesura fonamental, que complementarà la feina que l’AMB porta fent des de fa anys per millorar la qualitat de l’aire a la metròpoli. Aquesta inclou mesures com la renovació de la flota de transport públic amb vehicles menys contaminants o la T-verda metropolitana, que ha permès que gairebé 5.000 usuaris ja hagin donat de baixa els seus vehicles privats a canvi de tres anys de transport públic gratuït. La tarifa plana per a la ciutadania de la segona corona i les línies de Bus Expres i Metrobús són altres fites importants en la nostra lluita contra la contaminació atmosfèrica i per a la millora de la salut de la ciutadania”.

La xarxa metropolitana de bus d’altes prestacions, que es va començar a implantar el març del 2018, facilita una connexió més directa i amb més freqüència amb el centre de la metròpolis i en els principals corredors metropolitans. A dia d’avui, l’AMB ha posat en marxa un total de 20 noves línies d’altes prestacions: 11 noves línies AMB Exprés i 9 noves línies AMB Metrobús.

Definició de la Zona de Baixes Emissions Rondes de Barcelona
La ZBE Rondes de Barcelona implica una àrea de més de 95 km2 que inclou, totalment o parcial, els municipis de Barcelona (a excepció de la Zona Franca – Industrial i el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes), l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Adrià del Besòs.

Les propostes d’ordenança que estan sent coordinades per l’AMB, estableixen que la restricció es produeixi en la franja horària compresa entre les 7h i les 20 hores en dies laborables -de dilluns a divendres-. Durant la nit, caps de setmana i festius, la circulació no estarà restringida.

En aquests moments, un 15% dels vehicules que circulen per l’àmbit ZBE Rondes de  Barcelona no tenen el distintiu de la DGT, dels quals més d’un 64% són turismes, un 17% furgonetes i un 12% són camions.

La restricció de la ZBE Rondes de Barcelona afecta a uns 115.000 vehicles diaris. Concretament, d’aquests 115.000 vehicles afectats per les restriccions en l’àmbit de la Metròpolis Barcelona, es calcula que 85.000 són cotxes i 30.000 són motos.

L’ordenança recull un seguit d’excepcions a la mesura en cas de vehicles dedicats al transport de persones amb mobilitat reduïda i els vehicles de serveis essencials: mèdics, funeraris, protecció civil, bombers, policia, etc… El control del compliment es realitzarà mitjançant un sistema de lectura de matrícules i una plataforma tecnològica.

Sancions

El procediment sancionador que s’aplicarà està recollit en les basa en la Llei de Bases del règim local i la Llei sobre trànsit, circulació dels vehicles a motor i seguretat viaria. S’entén, en aquest cas, que la sanció és per desplaçament no per vehicle. Aquestes es dividiran en lleus, greus i molt greus.

a)    Infracció lleu: l’incompliment de la prohibició de circular per la ZBE per part dels vehicles més contaminants de les categories L, M1 i N1.

b)    Infraccions greus:

1)    L’incompliment de la prohibició de circular per la ZBE 

2)    L’incompliment de la prohibició de circular per la ZBE en cas d’haver-se declarat l’episodi de contaminació de l’aire per part de l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, per part dels vehicles més contaminants de les categories L, M1 i N1.

C)   Infracció molt greu

Les infraccions lleus se sancionen amb una multa de 200 a 499 euros

Les infraccions greus se sancionen amb una multa de 500 a 999 euros

Les infraccions molt greus se sancionen amb una multa de 1000 a 1803 euros

Les sancions establertes poden incrementar-se en un 30 per cent de la seva quantia mínima, en cas de reincidència de la persona responsable. S’entén que hi ha reincidència quan s’ha comès en el termini d’un any més d’una infracció de la mateixa naturalesa, quan així hagi estat declarat per resolució ferma.

La proposta d’ordenança planteja un temps d’adaptació d’alguna categoria específica de vehicles  (vehicles professionals). Així, s’estableix que es facilitarà 1 any de transitorietat per els categories N1, N2 i N3, M2 i M3. Es deixarà oberta la possibilitat d’ampliar aquesta moratòria en casos especials i també la possibilitat de fer algunes autoritzacions. La proposta d’ordenança recull, en aquest sentit:10 dies d’autorització per vehicle.

La proposta d’ordenança ha comptat amb un ampli procés participatiu. S’han realitzat 4 sessions de debat: una amb entitats i tres amb ciutadania repartides per el territori amb més de 80 persones en cada sessió. Així mateix es va obrir la plataforma ‘Decidim’ fins el 31 de juliol i es va fer sessió i informe de retorn el dia 12 de setembre. Els altres municipis implicats han seguit en paral·lel els seus propis processos de informació i consulta a la ciutadania.

 Calendari

L’any 2016, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar la mesura de Govern relativa al Programa de mesures contra la contaminació atmosfèrica, amb l’objectiu d’intensificar i completar les actuacions ja planificades. De fet, la implementació de la ZBE forma part de les 25 mesures i 58 accions que conformen el Programa. El mateix fa l’AMB al gener del 2017, estenent-ho als 36 municipis del territori metropolità recollint així mateix la mesura de la ZBE Rondes de Barcelona.

Dijous 12 de setembre es va aprovar la proposta d’ordenança en comissió de govern. El mes vinent l’ordenança passarà per la Comissió d’Ecologia Urbana i Mobilitat, al novembre s’iniciarà l’exposició pública i al plenari de desembre se sotmetrà al plenari del Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva.

Coordinació amb d’altres administracions

Atès el caràcter transfronterer de la contaminació atmosfèrica i la planificació que es desenvolupa a diferent escala, el 6 de març de 2017 va tenir lloc la 1a Cimera per a la millora de la qualitat de l’aire a la conurbació de Barcelona, que va derivar en un acord institucional entre la Generalitat de Catalunya, l’AMB i l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu, entre d’altres, de reduir en els 15 anys següents un 30% de les emissions a l’atmosfera de contaminants d’efecte local, principalment l’NO2 i les PM10. Aquest acord va ser refermat en la 2a Cimera el 25 de març de 2019.

L’Ajuntament de Barcelona ha establert mecanismes de coordinació administrativa amb la Generalitat de Catalunya i amb l’AMB, per portar a terme accions conjuntes de senyalització i informació de la ZBE de l’àmbit Rondes de Barcelona, així com amb els Ajuntaments de l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Adrià de Besòs, essent totes aquestes ciutats integrants totals o parcials de la zona.

La Generalitat de Catalunya va incloure Barcelona i els altres quatre municipis en la Zona de Protecció Especial de l’ambient atmosfèric a través del decret 226/2006 el maig de 2006. A la ciutat de Barcelona, històricament s’han registrat superacions dels valors límit de diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió amb diàmetre inferior a 10 micres (PM10)

 

 

Comparteix-me:

Nou disseny del portal monSOStenible. Estem treballant en el redisseny tant del format extern com de l’estructura interna i organitzativa del portal

Després de gairebé 14 anys de la presentació pública d’aquest portal, monSOStenible, i d’uns 15 anys de feina sense interrupció, estem treballant en el redisseny tant del portal com de...

BioCultura celebra fins aquest diumenge la 30a edició de la fira a Barcelona

El Palau Sant Jordi de Barcelona acull des d'aquest dijous i fins diumenge la 30a edició de la fira BioCultura, una gran mostra de productes ecològics i consum responsable. ....

Les pluges d’aquests darrers dies, molt ben rebudes arreu del territori, fan augmentar les escasses reserves que tenien els embassaments

Els embassaments de les conques internes respiren amb les pluges de l'última setmana, que han fet incrementar en 2 hm3 les reserves d'aigua en tan sols dos dies. D'aquesta manera,...