Andorra aprova una nova normativa per preservar la flora i la fauna i fixar els nivells de protecció del medi natural

Aquesta nova normativa -que desenvolupa la Llei de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge- es desglossa en 3 reglaments: el Reglament d-activitats professionals en el medi natural, en el Reglament d'espècies de fauna protegides i en el Reglament d'espècies de flora protegides. La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, i la directora del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, Silvia Ferrer, han presentat aquest agost els reglaments que, en el seu conjunt, tenen l⿿objectiu de preservar i establir els nivells de protecció de la flora i la fauna del país davant l⿿impacte al medi natural.

Reglament d’activitats professionals en el medi natural

El primer dels textos, el relatiu a les activitats professionals, té per finalitat, a l’efecte de protegir el medi natural, la definició de les activitats susceptibles de provocar un impacte al medi natural i fixar els requisits que ha de complir cadascuna.

Així doncs, amb l’informe previ de la Comissió de Coordinació i Seguiment de l’Estratègia Nacional de la Biodiversitat d’Andorra (CENBA), s’han establert vuit categories:

a) Guiatge d’activitats al medi natural, ja siguin aquàtiques, terrestres o aèries.

b) Activitats professionals dutes a terme en àrees esquiables, fora de les pistes senyalitzades i que es desenvolupin en contacte amb el medi natural.

c) Activitat professional de guarda de refugis de muntanya.

d) Operació de vols d’helicòpter.

e) Desenvolupament d’activitats silvícoles.

f) Desenvolupament d’activitats audiovisuals al medi natural consistents en l’obtenció d’informació gràfica, sonora, visual o de qualsevol altre tipus, ja sigui mitjançant mètodes de registre o per la simple observació.

g) Lloguer de vehicles rodats o motoritzats i d’embarcacions per ser utilitzats al medi natural, amb la finalitat d’informar els clients que els utilitzin al medi natural.

h) Organització d’esdeveniments en el medi natural que apleguin un nombre inferior a 300 persones (comptant els participants i tots els membres de l’organització).

Pel que fa als requisits per dur a terme aquestes activitats en el medi natural s’ha determinat la necessitat de disposar d’un reconeixement que acrediti el seguiment d’una formació en protecció i conservació del medi natural d’Andorra. En aquest cas, professionals disposen d’un termini màxim de tres anys per complir el requisit.

Tanmateix, els professionals amb més de deu anys d’experiència acreditada obtenir la convalidació del reconeixement en protecció i conservació del medi natural d’Andorra prop del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, acreditant la seva experiència i assistint prèviament a una sessió informativa impartida pel mateix Departament. A més, els professionals formats per l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya (EFPEM) i que hagin superat el Mòdul general d’activitats en el medi natural es consideren aptes i obtenen directament el reconeixement en protecció i conservació del medi natural d’Andorra prop de l’EFPEM.

Reglaments d’espècies de flora i fauna protegides

Aquests dos reglaments presentats estableixen el llistat d’espècies de flora i de fauna protegides i els seus nivells d’amenaça. Un procediment que estableix la Llei de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge; indicant que el Govern ha de determinar per via reglamentària els nivells de protecció de les espècies, que tindran les condicions d’espècie protegida, amenaçada, en perill d’extinció o extingida.

Així doncs, en el cas de les espècies extingides es determina la possibilitat de plans de reintroducció; i per a les espècies en perill d’extinció, l’elaboració de plans de recuperació.

Mentre que per a les espècies amenaçades hi ha tres mecanismes: l’elaboració de programes de seguiment i conservació, el procediment d’avaluació ambiental per actuacions que puguin afectar-les i l’autorització del ministeri per l’exhibició d’exemplars amb finalitats culturals i de difusió en campanyes de protecció i conservació de la biodiversitat. A més, es prohibeix recol·lectar, tallar, desarrelar i destruir exemplars o alguna de les seves parts, excepte en els hàbitats prioritaris, en què es poden mantenir les pràctiques de maneig tradicional.

Finalment, en relació amb les espècies protegides es fa necessària l’autorització del ministeri competent per importació, exportació, transport o possessió d’exemplars i prohibició de comercialització d’exemplars d’espècies d’origen silvestre.

En quant als criteris emprats per a la classificació de les espècies es prenen de base, entre d’altres, la Llista vermella actualitzada d’espècies d’Andorra (flora i fauna) o les equivalències criteris de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN). Així mateix, per avaluar el grau de protecció de les espècies cal considerar els diferents criteris d’anàlisi de l’espècie a nivell regional (país), i a nivell global tenint en compte paràmetres poblacionals i factors d’amenaça.

Comparteix-me:

Nou disseny del portal monSOStenible. Estem treballant en el redisseny tant del format extern com de l’estructura interna i organitzativa del portal

Després de gairebé 14 anys de la presentació pública d’aquest portal, monSOStenible, i d’uns 15 anys de feina sense interrupció, estem treballant en el redisseny tant del portal com de...

BioCultura celebra fins aquest diumenge la 30a edició de la fira a Barcelona

El Palau Sant Jordi de Barcelona acull des d'aquest dijous i fins diumenge la 30a edició de la fira BioCultura, una gran mostra de productes ecològics i consum responsable. ....

Les pluges d’aquests darrers dies, molt ben rebudes arreu del territori, fan augmentar les escasses reserves que tenien els embassaments

Els embassaments de les conques internes respiren amb les pluges de l'última setmana, que han fet incrementar en 2 hm3 les reserves d'aigua en tan sols dos dies. D'aquesta manera,...