El soroll ambiental causa 72 000 hospitalitzacions i 16 600 morts prematures l’any a Europa

Investigadors del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) tracen l'impacte del soroll ambiental en les ciutats europees en un informe que l'Agència Europea del Medi Ambient ha presentat a Brussel·les, coincidint amb la Setmana sense soroll. El 65% de les ciutats europees analitzades ha aconseguit reduir el nombre de persones exposades al soroll ambiental degut al trànsit terrestre, o si més no, aturar-ne l'augment entre el 2007 i el 2012. A l'Estat espanyol la població exposada s'ha incrementat en el 60% de les ciutats estudiades, però ha disminuït en el cas del trànsit aeri en el 95% dels aeroports. Més de 31 milions d'europeus pateixen molèsties acústiques i més de 13 milions experimenten trastorns del son deguts al soroll segons estudis d'impacte en la salut aportats pel Centre Nacional de Salut Pública i Medi Ambient d'Holanda. A més, s'estima que el soroll ambiental causa 72 000 hospitalitzacions i 16 600 morts prematures l'any a la UE.

El 2017 és un any important per a la regulació del soroll als països membres de la UE. Sota recomanacions de l’Agència Europea de Medi Ambient (AEMA), la Comissió Europea ha revisat durant els dos últims anys la Directiva de Soroll Ambiental (END, 2002/49/EC) per reduir la contaminació acústica que afecta la salut de les persones, de l’economia i del medi natural. Per aquest motiu ahir dilluns 24, poc abans del Dia Internacional de la Conscienciació del Soroll -dimecres 26 d’abril-, el director general de l’AEMA va presentar a Brussel·les un informe sobre l’estat de la contaminació acústica a Europa (2007-2012) a la Jornada internacional “Noise in Europe”, a partir de la recerca desenvolupada per investigadors del grup INTERFASE del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i del Centre Nacional de Salut Pública i Medi Ambient d’Holanda (RIVM). La jornada organitzada per la Comissió Europea pretén incidir en polítiques que permetin un millor equilibri entre l’accessibilitat al transport i una vida saludable i ha reunit organitzacions com l’OMS i autoritats mediambientals dels països membres.

Paral·lelament, els investigadors de la UAB amb motiu de la 1ª Setmana Sense Soroll (SSS) organitzada per la Generalitat de Catalunya han compartit a internet informació sobre l’anàlisi de les dades presentades, com a membres de la xarxa d’experts de Pol·lució de l’Aire i Mitigació del Canvi Climàtic (ETC-ACM), un dels cinc consorcis satèl·lit de l’Agència que s’encarreguen de cada temàtica mediambiental (ETCs).

Segons l’informe de l’AEMA, el soroll provoca molèsties en 31,7 milions d’europeus adults i trastorns del son en més de 13 milions, a més de 72 000 hospitalitzacions i 16 600 morts prematures l’any. Aquestes dades reflecteixen l’impacte de la contaminació acústica sobre la salut segons augmenten els decibels: des de molèsties a estrès, malaltia i, finalment, mortalitat. S’estima que almenys 100 milions d’europeus -un de cada cinc- estan exposats a nivells de soroll per sobre del valor llindar establert per la UE, 55 dB Lden (decibels mesurats al llarg de les 24h del dia i ajustats a les diferents sensibilitats durant el matí, la tarda i la nit). En termes generals, a la regió mediterrània és on els ciutadans estan més exposats al soroll ambiental.

La contaminació acústica “de fons” prové majoritàriament del trànsit terrestre, tot i que el trànsit aeri i la indústria en són fonts d’emissió importants. Les ciutats espanyoles no han estat les més eficients en l’esforç per millorar el benestar acústic entre els anys 2007 i 2012, tot i que caldrà esperar a l’any vinent quan s’analitzi el període 2012-2017 per saber si està canviant aquesta tendència. En el 60% de les ciutats espanyoles va augmentar el número de persones exposades al soroll del trànsit terrestre entre 2007 i 2012, contra el 35% de totes les ciutats europees estudiades. En canvi, cal destacar la millora majoritària en el cas de les molèsties acústiques ocasionades pel trànsit aeri, que s’han reduït amb èxit en el 95% dels aeroports espanyols.

Pel que fa a Catalunya, les dades recollides fins ara confirmen que les ciutats segueixen el mateix patró que la resta d’Espanya: l’exposició al soroll ha tendit a augmentar. Per contra, l’aeroport de Barcelona, tot i haver experimentat un dels increments més importants de trànsit aeri, ha reduït el nivell d’exposició de les persones al soroll ambiental en el període observat.

L’impacte del soroll és més difícil de mesurar que la pol·lució de l’aire, tot i compartir les mateixes fonts d’emissió, ja que depèn també d’altres factors com l’aïllament de les façanes. A més, el solapament de competències administratives influeix directament en la gestió de les dades: per exemple, una autopista pot canviar d’administració en entrar una ciutat, però el soroll ambiental pot seguir sent el mateix si no hi ha barreres físiques ni canvis abruptes. En part és degut això que històricament la contaminació acústica ha tingut menys “ressò” que altres temes ambientals a nivell institucional.

Amb la implantació de l’END l’any 2002, els països membres de la UE es comprometen a aplicar mesures de mitigació del soroll ambiental i a proporcionar-ne dades de ciutats, carreteres i aeroports cada 5 anys. Després d’un període d’adaptació, la Directiva és d’aplicació obligatòria des del 2007 a totes les ciutats de més de 100.000 habitants. Des del 2002, diferents municipalitats han engegat iniciatives per alleujar l’exposició dels seus habitants al soroll urbà i al de les principals carreteres. Segons les conclusions de l’AEMA, la regulació de la contaminació acústica genera uns costos administratius relativament baixos i proporciona eines eficients per millorar la salut dels europeus. “Les polítiques més eficaces són les que afronten la problemàtica del soroll conjuntament amb d’altres àmbits com la qualitat de l’aire o la planificació territorial”, explica Jaume Fons Esteve, responsable de l’ETC-ACM al Departament de Geografia de la UAB.

Els analistes de l’ETC-ACM de la UAB han fet la contribució principal en el seguiment del soroll de l’AEMA, actualment realitzat entre els anys 2007 i 2012, i que actualitzaran l’any vinent amb dades del 2017. Des de fa deu anys, el grup INTERFASE gestiona les dades de soroll ambiental per a tota Europa i les subministra al servei NOISE de la xarxa de difusió de dades ambientals de l’AEMA Eionet. En coordinació amb l’AEMA i la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea, els tècnics vetllen per la qualitat de les dades de contaminació acústica que els països entreguen en compliment de l’END, i analitzen la situació actual del soroll ambiental a escala Europea. També en estreta col·laboració, el RIVM aporta els estudis sobre l’impacte de la contaminació acústica en la salut de la població. Entre altres coses, monitoritzar i compartir la informació sobre el soroll és fonamental per avaluar l’eficàcia dels plans d’acció desenvolupats per mitigar-ne l’impacte en la població, alhora que facilita l’intercanvi de coneixements entre els membres de la xarxa Eionet i els experts nacionals i internacionals.

Comparteix-me:

Nou disseny del portal monSOStenible. Estem treballant en el redisseny tant del format extern com de l’estructura interna i organitzativa del portal

Després de gairebé 14 anys de la presentació pública d’aquest portal, monSOStenible, i d’uns 15 anys de feina sense interrupció, estem treballant en el redisseny tant del portal com de...

BioCultura celebra fins aquest diumenge la 30a edició de la fira a Barcelona

El Palau Sant Jordi de Barcelona acull des d'aquest dijous i fins diumenge la 30a edició de la fira BioCultura, una gran mostra de productes ecològics i consum responsable. ....

Les pluges d’aquests darrers dies, molt ben rebudes arreu del territori, fan augmentar les escasses reserves que tenien els embassaments

Els embassaments de les conques internes respiren amb les pluges de l'última setmana, que han fet incrementar en 2 hm3 les reserves d'aigua en tan sols dos dies. D'aquesta manera,...