Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura (ADENC)

L’ADENC és una entitat ecologista que té com a fi general la defensa i l’estudi del patrimoni natural.

L’ADENC és una entitat ecologista d’àmbit vallesà fundada el 1986, declarada d’utilitat pública el 1999 i adherida a la federació Ecologistes de Catalunya.

Els nostres objectius són el de defensar i estudiar la natura, tenint en compte els aspectes territorials i d’ecologia urbana, a partir de la incidència sobre les decisions polítiques i administratives i la sensibilització de la societat. La nostra activitat s’ha centrat històricament en els camps de l’acció ambiental, l’educació ambiental, la formació naturalística, i recentment hem incorporat accions de custòdia de territori. Estem vinculats directament en campanyes diverses de defensa d’abast local (rodal de Sabadell, Torrebonica) o de ressó nacional (Gallecs, Quart Cinturó), tot promovent models alternatius als actuals (proposta del Parc Agrícola del Vallès, “El Vallès que volem”), sovint recolzats en estudis (planificació territorial i sectorial). Realitzem activitats formatives durant tot l’any. Organitzem accions de voluntariat ambiental.

Inici


[email protected]
937171887
937171963
Ca l’Estruch, c/ Sant Isidre,140 ( apartat de correus 462. CP 08200 Sabadell )
08208 Sabadell