Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta

A l’any 2002 es va fundar l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta, fruit de la unió dels primers municipis a Catalunya a implantar aquest sistema de recollida.

Es tracta d’una associació sense ànim de lucre i independent de qualsevol interès polític o econòmic que té com a principals objectius: Promoure, en l’àmbit de la gestió dels residus a Catalunya, el model de recollida selectiva anomenat “Porta a Porta”, tot entenent que aquest és plenament compatible amb els principis de prevenció de la contaminació, de minimització dels residus, de valorització dels residus, de suficiència, de proximitat, de protecció i regeneració del sòl, de “qui contamina paga” i de transparència en la informació, i que a més, ha demostrat aconseguir el màxim grau d’eficiència -tant a nivell quantitatiu com qualitatiu- assolit fins a la data.

Establir el marc adequat per a possibilitar un intercanvi d’experiències més fluid entre els municipis que realitzen la recollida “Porta a Porta”.

Organitzar trobades tècniques per tal d’estudiar com optimitzar la recollida “Porta a Porta”.
Difondre els resultats d’estudis i experiències vinculades amb la recollida “Porta a Porta” mitjançant publicacions o qualsevol altre sistema de comunicació.

www.portaaporta.cat
[email protected]
622613155

Plaça de la Vila, 1
08391 Tiana